Πατώντας το πλήκτρο "κλειδαριά" για τον εντολέα ανοίγματος θύρας, αυτός δεν λειτουργεί

Ελέγξτε ότι δεν έχουν κολλήσει βοηθητικά πλήκτρα για το άνοιγμα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.