Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της σήμανσης CE και των σημάτων IMQ , VDE ή άλλων;

Η σήμανση CE αποτελεί υποχρέωση που επιβάλλεται από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης και σημαίνει ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με αυτές τις οδηγίες και κυκλοφορούν ελεύθερα στις χώρες μέλη . Είναι υπό την ευθύνη του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα . Τα σήματα IMQ, VDE, κ.λπ. . είναι εθελοντικά σήματα που χορηγούνται από διαπιστευμένα ιδρύματα που αναγνωρίζουν ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως CEI, VDE κλπ. .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.