Ποια είναι η λειτουργία των ακροδεκτών ΙΝ και Ν

Οι ακροδέκτες ΙΝ και Ν αντιστοιχούν στην βοηθητική ψηφιακή είσοδο 120-230 Vac (για την σηματοδότηση των τεχνικών συναγερμών)

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.