Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της λειτουργίας OFF-LINE και OΝ-LINE στο σύστημα ;

Κατά τη διαμόρφωση του συστήματος OFF-LINE το σύστημα προβλέπει τη διαχείριση των απλών κλήσεων από το κρεββάτι/ια φυλάκιο/α χωρίς καμία διάκριση και δεν επιτρέπει λειτουργίες με φωνή και ήχο. Στη διαμόρφωση ON- LINE σύστημα παρέχει τη διαφοροποίηση του τύπου της κλήσης από τις βαθμίδες (κανονικό, βοήθεια, blu code, σφάλμα) εκτός από την διαχείριση των κλήσεων τύπου φωνητικό/τηλέφωνο και την ηχητική σκέδαση του καναλιού ανακοινώσεων / μουσικής. Επιπλέον, το παρόν λογισμικό στην τελευταία αυτή λειτουργία επιτρέπει τη διαχείριση των προφίλ/σεναρίων, με διαφορετικές λειτουργίες με βάση τις ωριαίες φάσεις, καταγράφοντας συμβάντα που συμβαίνουν στο σύστημα και σε άλλες λειτουργίες χρήσιμες στη διαχείριση.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.