Ποιες προφυλάξεις πρέπει να πάρω κατά τη διαμόρφωση του συστήματος ;

Η ρύθμιση πρέπει να γίνει κρατώντας τις συσκευές ενδιαφέροντος σε κοντινή απόσταση (2-3 μέτρα) χωρίς την παρεμβολή εμποδίων μεταξύ τους .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.