Πού μπορείτε να βρείτε το λογισμικό για το σύστημα ελέγχου πρόσβασης προς εγκατάσταση στον υπολογιστή σας;

Το λογισμικό για το Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Vimar παρέχεται στο συνημμένο CD στο σύστημα διαμορφωτή της smart card ή είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα στον τομέα Λογισμικού του προϊόντος.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.