Πού μπορώ να βρω τις παραμέτρους διαμόρφωσης της λυχνίας έκτακτης ανάγκης 02660 που έχει διαμορφωθεί στο σύστημα By-me ;

Εντός του γκρουπ όπως σε όλα τα συστήματα συσκευών By-me. Στην επιλογή παραμέτρων λειτουργίας θα είναι δυνατή η ρύθμιση της λειτουργίας (πάντα αναμμένη ή έκτακτης ανάγκης) και η διάρκεια της αυτονομίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ( 1 ή 3 ώρες - η επιλεγμένη τιμή παρεμβαίνει αυτόματα στην ένταση του φωτός).

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.