Το βίντεο περιγράφει τις παρακάτω διαδικασίες: Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων κυλιόμενου κωδικού στις κεντρικές μονάδες για ανοιγόμενες καγκελόπορτες RS17 και RS07. Προγραμματισμός της διαδρομής στην κεντρική μονάδα ανοιγόμενης καγκελόπορτας RS17. Βασικός προγραμματισμός της διαδρομής στην κεντρική μονάδα ανοιγόμενης καγκελόπορτας RS07. Προηγμένος προγραμματισμός της διαδρομής στην κεντρική μονάδα ανοιγόμενης καγκελόπορτας RS07

Δημοσιεύτηκε στις