Προγραμματισμός στις κεντρικές μονάδες PBX: Πως να προγραμματίσετε το τηλεφωνικό κέντρο για να διαχωρίσετε τις δύο τηλεφωνικές γραμμές;

Αν το πρόγραμμα προβλέπει ότι για κάθε κατοικία τα τηλέφωνα διαχωρίζονται σε ίσα μέρη, ο προγραμματισμός έχει ως εξής: 98 1234 41 2 R, 98 1234 42 2 R, 98 1234 43 2 R, 98 1234 44 2 R. Αυτές οι ρυθμίσεις απενεργοποιούν εντελώς το γραμμή 2 για στα παράγωγα 41, 42, 43, 44. 98 1234 45 1 R, 98 1234 46 1 R, 98 1234 47 1 R, 98 1234 48 1 R Αυτές οι ρυθμίσεις απενεργοποιούν πλήρως την αστική γραμμή 1 για τα παράγωγα 45, 46, 47, 48.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.