Προγραμματισμός στις κεντρικές μονάδες: Πως να προγραμματίσετε τη λειτουργία Fax Switch (αυτόματη αναγνώριση fax);

Η λειτουργία αναγνώρισης (Switch φαξ) προγραμματίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο. Από το παράγωγο 41 σχηματίστε: 98 1234 61 2 R (για την αστική γραμμή 1) 98 1234 62 2 R (για την αστική γραμμή 2). Αυτός ο προγραμματισμός αναλαμβάνει την άφιξη του φαξ και στις δύο γραμμές. Ρυθμίστε την επέκταση Fax. 98 1234 80 αρ ° παράγωγο R. Ρυθμίστε από οποιοδήποτε τηλέφωνο ενεργοποίησης της υπηρεσίας επέκτασης με κωδικό 911 R. Μετά την ενεργοποίηση κωδικού 911 R Θα πρέπει να ακούσετε ένα φωνητικό μήνυμα που δηλώνει ότι έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία άμεσης κλήσης. Ο κωδικός 910 R απενεργοποιεί την άμεση κλήση και στη συνέχεια τους διακόπτες λειτουργίας φαξ.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.