Πως συμπεριφέρεται το σύστημα σε περίπτωση βλάβης μιας και μόνο συσκευής;

Το υπόλοιπο σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Μέσω του μενού "Διάγνωση" μπορώ να προβλέψω την ακύρωση της ελαττωματικής συσκευής ή να την αντικαταστήσω με μια νέα, στην περίπτωση αυτή, η κεντρική μονάδα ελέγχου θα μεταφέρει στη νέα συσκευή τη ρύθμιση της αντικατεστημένης (αλλά θα πραγματοποιηθεί η επαναφορά της κατάστασης των ενδεχόμενων σεναρίων στα οποία συμμετείχε )

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.