Πόσα μέτρα καλώδιο μπορεί να συνδεθεί με κάθε απλή διεπαφή επαφών εισόδου σε δύο ανεξάρτητες εισόδους (20490 , 14490 , 16940) ;

Είναι δυνατό να συνδεθούν το μεγ. 30 μέτρα καλωδίου προς τα εμπρός για την μαγνητική επαφή και άλλα 30 μέτρα επιστροφής: το σύνολο είναι η σύνδεση σε κάθε είσοδο που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30+30 = 60 μέτρα καλωδίου. Είναι καλή πρακτική να περάσετε τα καλώδια σε ξεχωριστά κανάλια για να αποφευχθεί πιθανή επαγωγική παρεμβολή από τα καλώδια τροφοδοσίας .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.