Πόσα σενάρια μπορώ να πραγματοποιήσω ;

Μπορώ να πραγματοποιήσω μέχρι και 32 σενάρια για κάθε μονάδα ελέγχου (γραμμή )

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.