Πόσες γραμμές-bus αντιεισβολής μπορεί να διαχειριστεί μια κεντρική μονάδα ;

Μπορεί να χειριστεί μόνο 1 γραμμή αντιεισβολής.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.