Πόσες επαφές για τα ρολά μπορούν να διαχειριστούν με μια μόνο διεπαφή επαφών;

Μέγιστο δύο και το μέγιστο μήκος του καλωδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 m .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.