Πόσες κλήσεις μπορούν να προβληθούν στο MD;

Ο μέγιστος αριθμός των συμβάντων που καταγράφονται σε μια Βαθμίδα Display είναι 5 σε OFF-LINE και στην Βαθμίδα Display θα εμφανιστούν τα επόμενα γεγονότα μόνο μετά από όπου τουλάχιστον ένα από τα προηγούμενα 5 επιδόθηκε σε φάση ON-LINE ενώ όλα τα γεγονότα είναι ορατά στο sw Callway διαχείρισης και στο MD εμφανίζονται μόνο τα 5 πρώτα γεγονότα που δεν επιδόθηκαν. Σε ON-LINE εάν εισέλθει μια κλήση σε ανώτερο επίπεδο, θα πρέπει να εμφανίζεται πρώτη (οι άλλες κλήσεις δεν χάνονται σε κάθε περίπτωση)

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.