Πόσες λειτουργικές ομάδες SAI μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μια κεντρική μονάδα;

Η κεντρική μονάδα δέχεται έως και 60 προγραμματιζόμενες συσκευές σε 30 διαφορετικές ζώνες που μπορούν να ενεργοποιηθούν, όπως απαιτείται , δημιουργώντας διαφορετικές τμηματοποιήσεις ( 9 max ) . Σε κάθε περιοχή , μπορείτε να ρυθμίσετε περισσότερα συστήματα με διαφορετικές λειτουργίες . Η ζώνη 31 είναι αποκλειστικά για διαμόρφωση αντιγράφων ασφαλείας και σειρήνων.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.