Πόσες οθόνες μπορεί να υποστηρίξει ένα τροφοδοτικό ELVOX 6680 ;

Ένα τροφοδοτικό 6680 μπορεί να υποστηρίξει έως και δύο οθόνες VIMAR με βαθμίδα βιντεοθυροτηλεφώνου. Στην περίπτωση κατά την οποία θα εγκατασταθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός οθονών πρέπει να χρησιμοποιείται μια επιπλέον παροχή ρεύματος ELVOX αντ. 6582 που μπορεί με την σειρά του να υποστηρίξει άλλες δυο οθόνες.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.