Πόσες συσκευές διαχειρίζεται μια κεντρική μονάδα ;

Μια κεντρική μονάδα διαχειρίζεται μέχρι και 60 συστήματα αντιεισβολής, όλα συνδεδεμένα στην ίδια γραμμή bus κεντρικής μονάδας. Μια ομάδα υποστηρίζει έως και 194 συσκευές αυτοματισμού, συνδέεται σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές γραμμές bus ( max 128 συσκευές ανά γραμμή) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.