Πόσοι ενεργοποιητές θα πρέπει να προβλεφθούν για τη διαχείριση τριών ταχυτήτων fan-coil ;

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένας απλός ενεργοποιητής για κάθε ταχύτητα, κατά συνέπεια στο σύστημα θα πρέπει να υφίσταται διαθεσιμότητα για 3 ενεργοποιητές ρελέ, μία για κάθε ταχύτητα του fan-coil .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.