Πόσους τεχνικούς συναγερμούς μπορώ να διαμορφώσω στην συσκευή επικοινωνίας GSM 01942 ;

Μπορώ να διαμορφώσω ένα μέγιστο 8 τεχνικών συναγερμών, που σχετίζονται με τις ζώνες του συστήματος αντιεισβολής ή των γκρουπ αυτοματισμού.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.