Πώς εκτελείται το reset διεπαφής με το bus της συσκευής επικοινωνίας αντικείμενο 01942;

Για να εκτελέσετε την διαδικασία του reset διεπαφής επικοινωνίας bus θα πρέπει να πάω στο μενού της κεντρικής μονάδας: "διαμόρφωση" - "διαχείριση reset" - "reset συστήματος" εμφανίζεται το μήνυμα "Πιέστε το πλήκτρο διαμόρφωσης στη συσκευή να μηδενιστεί. " Σε αυτό το σημείο μπορώ να πατήσω και κρατήσω πατημένο το πλήκτρο "BUS" της συσκευής επικοινωνίας μέχρι το κόκκινο led της διεπαφής bus να μην σβήνει.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.