Πώς θα ρυθμίσετε τις λυχνίες έκτακτης ανάγκης 02660 σε ένα σύστημα By-me ;

Οι λυχνίες έκτακτης ανάγκης αντ. 02660 μπορούν να ρυθμιστούν σε ένα σύστημα By-me μόνο αν έχει την κατάλληλη διεπαφή 01846. Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα αυτοματισμών → Προσθήκη συσκευής → πατήστε και αφήστε τον εντολέα διαμόρφωσης της λυχνίας. Σε αυτό το σημείο το LED ρύθμισης της λυχνίας θα ανάψει μετά από μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.