Πώς λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ;

Σε περίπτωση απουσίας της παροχής ρεύματος στις παρούσες αστικές γραμμές, υπάγονται στον αριθμό 41 για την αστική γραμμή 1 και στο εσωτερικό 45 για την αστική γραμμή 2.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.