Πώς μπορείτε να επαναφέρετε τον προγραμματισμό για το τηλεφωνικό κέντρο ;

Το τηλέφωνο μπορεί να επανέλθει στις προεπιλεγμένες τιμές με διάφορους τρόπους . Η επαναφορά μπορεί να γίνει με το τηλέφωνο 41 πληκτρολογώντας τον ακόλουθο προγραμματισμό: 98 1234 99 R. Αυτή η επαναφορά αφαιρεί από την κεντρική μονάδα τους γενικούς προγραμματισμούς ενώ δεν επηρεάζονται, οι εργοστασιακές ρυθμίσεις και οι κρυφοί προγραμματισμοί. Η δεύτερη επαναφορά γίνεται πάντα με το τηλέφωνο 41, ο προγραμματισμός είναι : 98 *##* 55 * * R. Αυτή την επαναφορά πηγαίνει στη ρίζα της κεντρικής μονάδας, εξαλείφει κρυφούς προγραμματισμούς εκτός από τους γενικούς . Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες . Εάν το τηλέφωνο 41 δεν είναι προσβάσιμο και δεν μπορείτε να κάνετε την πρώτη ή τη δεύτερη επαναφορά , μπορείτε να εκτελέσετε μια χειροκίνητη επαναφορά ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα : α) Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία στο τηλεφωνικό κέντρο . β ) Μετακινήστε το jumper στη θέση S2 ( 2-3 ) προς τα κάτω αφήνοντας ελεύθερο το pin 1 . γ) Πραγματοποιήστε βραχυκύκλωμα στο pin 1 του S2 μαζί με το pin 1 του S1 . δ) Δώστε τροφοδοσία στην κεντρική μονάδα διατηρώντας το βραχυκύκλωμα ανάμεσα στα pin. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα πρέπει να ακούσετε ένα κλικ επαναφοράς. ε) Εάν η κεντρική μονάδα απαιτεί την παρουσία και των δύο τηλεφωνικών γραμμών, αφαιρέστε την τροφοδοσία από την κεντρική μονάδα και επαναφέρατε το jumper S2 στη θέση του (1-2). Για τα στοιχεία 35M4, 35M8, 35T4, 35T7 χειροκίνητη διαδικασία επαναφοράς έχει ως εξής: α) Απενεργοποιήστε τη δύναμη στο τηλεφωνικό κέντρο. β) Μετακινήστε το jumper στη θέση S2 (2-3) προς τα πάνω αφήνοντας ελεύθερο το pin 1. γ) Πραγματοποιήστε βραχυκύκλωμα στο pin 1 του S2 μαζί με το pin 1 του S1 . δ) Δώστε τροφοδοσία στην κεντρική μονάδα διατηρώντας το βραχυκύκλωμα ανάμεσα στα pin. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα πρέπει να ακούσετε ένα κλικ επαναφοράς. ε) Εάν στο τηλεφωνικό κέντρο απαιτείται η παρουσία και των δύο τηλεφωνικών γραμμών, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος με το τηλεφωνικό κέντρο και επαναφέρατε το jumper στη θέση S2 (1-2)

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.