Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω μιας Πλακέτα Master σε Πλακέτα Slave σειράς 1300;

Όλες οι πλακέτες εξέρχονται στην αγορά σε λειτουργία Master, αλλά για την μετατροπή σε Slave αρκεί να ενεργήσετε στο ειδικό dip-switch διακόπτη που βρίσκεται κάτω από το πληκτρολόγιο .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.