Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω τη στάθμη του σήματος στην συσκευή επικοινωνίας GSM αντικειμένου 01942 ;

Πατώντας το " GSM " Μπορώ να δω το επίπεδο σήματος χρησιμοποιώντας τα 4 leds .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.