Πώς μπορώ να κάνω την αριθμητική κωδικοποίηση του βιντεοθυροτηλεφώνου ;

Το βίντεο στο σύστημα Di gibus προσδιορίζεται στο σύστημα μέσω ενός αριθμητικού κωδικού από 4 ή 8 ψηφία. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αρθεί το κάλυμμα του πλήκτρου D, να πατήστε σύντομα το πλήκτρο R που βρίσκεται κάτω από το πλήκτρο D και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Β, σημείο στο οποίο το κόκκινο led του Di gibus επιβεβαιώνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη να κωδικοποιηθεί . Στην συνέχεια αποστείλατε από την πλακέτα μια κλήση, με τον επιθυμητό αριθμητικό κωδικό (αν έχετε μια πλακέτα με πληκτρολόγιο αρκεί να πληκτρολογήστε τον κωδικό και να το στείλετε στη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο "C" της πλακέτας). Ο προγραμματισμός θα επιβεβαιωθεί όταν το κόκκινο LED ανάψει στο βιντεοθυροτηλέφωνο Vimar και ακουστεί ένα ηχητικό σήμα στην πλακέτα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.