Πώς μπορώ να σταματήσω τη θέρμανση/ψύξη ενός δωματίου εάν υπάρχει ένα παράθυρο ανοιχτό ;

Στο σύστημα By -me αρκεί η δημιουργία ενός γκρουπ με : ενεργοποιητή ρελέ, θερμοστάτη , μία ή περισσότερες διεπαφές για τους παραδοσιακούς εντολείς και μια μαγνητική επαφή NC ( που τοποθετείται στο παράθυρο διαχείρισης) συνδεδεμένο με την διεπαφή . Με το άνοιγμα της επαφής η διεπαφή θα αποστείλει ένα OFF στο ρελέ και στο κλείσιμο θα τον επανενεργοποιήσει (αν υπάρχει η έγκριση του θερμοστάτη) . Σε περίπτωση κατά την οποία η ζώνη κλιματισμού είναι εκείνη της κεντρικής μονάδας (με κεντρικές μονάδες 2 βαθμίδων) , θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε το γκρουπ με το ρελέ να συνδυάσετε κείνο το γκρουπ με την ζώνη κλιματισμού και στη συνέχεια να προσθέστε τις διεπαφές στο γκρουπ του ρελέ.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.