Πώς μπορώ να συμπεριλάβω ένα Μονοσταθές ρελέ σε ένα σενάριο ;

Θα πρέπει πρώτα να ορίσετε την παράμετρο της λειτουργίας του ρελέ ως Δισταθές , στη συνέχεια, να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε το σενάριο ( ορίζοντας το ρελέ ως κλειστό ή ανοικτό , ανάλογα με τις ανάγκες ) , και στη συνέχεια να επιστρέψετε στο εσωτερικλο του γκρουπ του ρελέ και να ρυθμίστε την παράμετρο λειτουργίας του ως Μονοσταθής στους επιθυμητούς χρόνους .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.