Σε ορισμένες οθόνες του συστήματος η ποιότητα του βίντεο του συστήματος δεν είναι καλή. Θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές της γραμμής του bus;

Ναι , θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ισοστάθμιση στις πιθανές γραμμές του συστήματος μέσω του διακόπτη επιλογής (τερματισμός TV) που υπάρχουν σε ενδοεπικοινωνία και βίντεο ανάλογα με τη θέση τους στο σύστημα . To jumper θα πρέπει να ρυθμιστεί στη θέση Α , για μια γραμμή που δεν τερματίζει , σε Β για μια γραμμή με τερματισμό 100 Ohm και Γ για μια γραμμή με τερματισμό 50 Ohm (επιλέξτε διαφορετικές καταλήξεις σε κάθε οθόνη για να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας ).

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.