Σε ποια θέματα και σε ποια χρονική στιγμή απαντά ο Αριθμός Vimar 0424 488500;

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: εξηγήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και την καλωδίωση των προϊόντων, τεχνικές / εμπορικών πληροφοριών, εκθέσεις των τεχνικών απαιτήσεων και εγκατάστασης. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή, σε συνεχόμενο ωράριο από τις 8.00-18:00. Την Παρασκευή έως τις 17:00 .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.