Τα νέα συστήματα του SAI μπορούν να εγκατασταθούν σε By-me με την έκδοση software πριν από την έκδοση 2.00 , ή σε κεντρικές μονάδες SAI των 2 βαθμίδων πριν από την έκδοση 4.00;

Μόνο η διεπαφή επαφών σε δύο ανεξάρτητες εισόδους ( 20490 και τα παρόμοια ) και η εξωτερική σειρήνα 01806 θα είναι συμβατές με αυτές τις εκδόσεις .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.