Τελείωσε η πίστωση στην κάρτα SIM και η επικοινωνία 01942 δεν ανταποκρίνεται μετά από μια σειρά γεγονότων συναγερμού.

Θα πρέπει να βγάλετε την SIM από την συσκευή επικοινωνίας, να την τοποθετήστε σε ένα κινητό τηλέφωνο και να ελέγξετε τα μηνύματα εισόδου και εξόδου ή να καλέσετε την τηλεφωνική εταιρεία και να ζητήσετε την διαγραφή των εισερχόμενων μηνυμάτων. Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά την τροφοδοσία στην συσκευή επικοινωνίας. Σημείωση : Για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση , σας συνιστούμε τη χρήση της κάρτας SIM με τη σύμβαση .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.