Τηλεφωνικές Διεπαφές Γενικής Χρήσης: Γενικά Χαρακτηριστικά

Οι γενικής χρήσης τηλεφωνικές διεπαφές έχουν σχεδιαστεί για την διασύνδεση σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, ιδίως τηλεφωνικών κέντρων μη παραγωγής ELVOX με βίντεο θυροτηλέφωνο συστημάτων ή τεχνολογίας ELVOX. Οι τεχνολογίες που συνδέονται με το Sound System, είναι αυτή Δυο Καλωδίων και Digibus. Οι διασυνδέσεις είναι αναλογικές και παθητικές, ως εκ τούτου θα πρέπει να συνδέονται με το τηλεφωνικό κέντρο ως παράγωγες. Αν χρειαστεί για λόγους σύνδεσης η διεπαφή να χρησιμοποιεί μια αστική γραμμή, θα πρέπει να συνδέσετε σε μια διεπαφή γενικής χρήσεως την ενεργή διεπαφή αντικείμενο 3530.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.