Τι γίνεται στην περίπτωση ενός τροφοδοτικού του συστήματος;

Το σύστημα απενεργοποιείται πλήρως. Για την αποφυγή της επανεργοποίησης είναι καλή συνήθεια η πρόβλεψη ενός εφεδρικού τροφοδοτικού. Στην περίπτωση παρουσίας μιας γραμμής αντιεισβολής, τα συστήματα συναγερμού διατηρούνται ενεργά μέχρι την εξάντληση του φoρτίου της μπαταρίας που υπάρχει στην μονάδα backup.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.