Τι είναι ένα επαγωγικό φορτίο;

Ως επαγωγικό φορτίο ορίζονται οι ηλεκτρομηχανικοί μετασχηματιστές και που ελέγχονται ηλεκτρονικά από dimmer και που χρησιμοποιούνται για λυχνίες 12V ή 24V.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.