Τι είναι μια νησίδα στο σύστημα Δύο Αγωγών ;

Είναι μια ζώνη του συστήματος στην οποία οι συσκευές (θυροτηλέφωνα/βιντεοθυροτηλέφωνα/πλακέτες), έχουν την ανάγκη να διεξάγουν συνομιλίες τύπου ενδοεπικοινωνίας. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε γίνει λαμβάνοντας υπόψη έναν εκτός θύρας αντ. 20577 συνδεόμενο με τα θυροτηλέφωνα σε ένα διαμέρισμα όπου αιτείται η δυνατότητα μιας τοπικής επικοινωνίας χωρίς ενδεχόμενες διακοπές κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από την Πλακέτα Master σε άλλα διαμερίσματα (νησίδες) . Η νησίδα πραγματοποιείται διαχωρίζοντας ηλεκτρικά διαμέσου ενός Διαχωριστή (αντ. 692S) και ένα τροφοδοτικό (αντ. 6922.1) μια δευτερεύουσα γραμμή της κεντρικής γραμμής φιλτράροντας τα μηνύματα σε μετάβαση.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.