Τι πρέπει να κάνω μετά την επαναφορά reset σε μια μόνο συσκευή;

Μετά την επαναφορά reset, η συσκευή συμπεριφέρεται και πάλι όπως όταν την αγοράσατε (το αριστερό κουμπί ελέγχει τον ενεργοποιητή σε οποιαδήποτε άκρη της συσκευής). Σε αυτό το σημείο θα πρέπει εισέλθετε σε όλες τις ομάδες όπου είχαν διαμορφωθεί τα διάφορα λειτουργικά μπλοκ του προϊόντος και να τα αφαιρέσετε χειροκίνητα, ή να εκτελέσετε μια Διάγνωση Συσκευών από το ομώνυμο. Όταν η κεντρική μονάδα σηματοδοτήσει την έλλειψη του εν λόγω συστήματος επιλέξατε την επιλογή Αφαίρεση. Στο σημείο αυτό επαναδιαμορφώσατε το σύστημα των νέων επιθυμητών γκρουπ.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.