Τι πρέπει να κάνω με το 01942 αν έχω ένα σύστημα By-me με περισσότερες κεντρικές μονάδες ;

Στην περίπτωση περισσότερων κεντρικών μονάδων, η διεπαφή bus του 01942, θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή και να επικυρώνεται μόνο στην εγκατεστημένη κεντρική γραμμή της SAI. Για την σύνδεση των απομακρυσμένων μονάδων που έχουν εγκατασταθεί στην δεύτερη κεντρική μονάδα (μη επικυρωμένη), από αυτή την κεντρική μονάδα μπορεί να χρειαστεί να ανοίξετε χειροκίνητα τα γκρουπ που εμπλέκονται ( από το μενού διαμόρφωσης - > διαχείριση router - > προσθήκη γκρουπ) στα εγκαταστημένα router στην διαδρομή συσκευής επικοινωνίας - > γραμμή γκρουπ. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τοπολογία εγκατάστασης και τη διαμόρφωση του συστήματος. Στην περίπτωση περισσότερων κεντρικών μονάδων που έχουν εγκατασταθεί σε διαφορετικές γραμμές αυτοματισμού (χωρίς sai ) , είναι σκόπιμο να αξιολογηθεί η καταλληλότερη στρατηγική ανάλογα με την υιοθετούμενη διαμόρφωση. Η συμβουλή είναι η εκμάθηση της διεπαφής στην κεντρική μονάδα στην οποία διαμορφώνονται το μεγαλύτερο μέρος των γκρουπ που θέλετε να ελέγχετε εξ αποστάσεως . Η διαδικασία διαμόρφωσης/εγγραφής της συσκευής επικοινωνίας δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα . ΣΗΜΕΙΩΣΗ : τα γκρουπ οθονών θα πρέπει να ενεργοποιούνται και στις δυο κεντρικές ομάδες.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.