Τι πρέπει να κάνω όταν ο ανιχνευτής IR δεν εντοπίζεται ;

- Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής ανακτήθηκε σωστά από την κεντρική μονάδα - Ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών - Ελέγξτε την απόσταση / ραδιοφωνική κάλυψη μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του ανιχνευτή .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.