Τι σημαίνει βάθος σεναρίου ;

Ως βάθος σεναρίου ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σεναρίων, στα οποία μπορεί να ανήκει το ίδιο λειτουργικό γκρουπ. Το βάθος του σεναρίου για το σύστημα By-me είναι ίσο με το 4 Σε περίπτωση που προσπαθείτε να προσθέσετε το ίδιο λειτουργικό γκρουπ σε ένα πέμπτο σενάριο, η κεντρική μονάδα ενημερώνει την αδυναμία πρόβλεψης για την πραγματοποίηση ξεπεράσματος του μέγιστου ορίου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.