Τι σημαίνει ρυθμιστής MASTER και ρυθμιστής SLAVE;

Η χρήση ενός ρυθμιστή MASTER σε συνδυασμό με έναν ρυθμιστή SLAVE επιτρέπει την αύξηση ισχύος του συνολικού φορτίου προς προσαρμογή. Η συνδυασμένη χρήση των δύο συσκευών μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που το φορτίο μπορεί να διαιρεθεί ηλεκτρικά έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ στις αντίστοιχες συσκευές.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.