Τι συμβαίνει σε περίπτωση βραχυκυκλώματος στο bus (ή αντιστροφή πολικότητας);

Κανένα σύστημα δεν καταστρέφεται, το τροφοδοτικό εισέρχεται σε προστασία και δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση και χρήση του συστήματος By-me. Αν το σύστημα πραγματοποιείται σε γραμμή αντιεισβολής το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση συναγερμού.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.