Τι χρειάζεται η “σίγαση”;

Η σίγαση είναι μια λειτουργία που, αν απαιτείται, επιτρέπει την μείωση της έντασης της κανονικής αναπαραγωγής ήχου σε αντιστοιχία με ένα γεγονός κλήσης βίντεοθυροτηλεφώνου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.