Όταν προσπαθώ να ενεργοποιήσω τις τμηματοποιήσεις που σχετίζονται με τον εισαγωγέα ή το ειδικό κλειδί μου ή την διεπαφή μου RF δεν μπορώ να πραγματοποιήσω την εντολή τμηματοποίησης.

Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή σε σχέση με τον εισαγωγέα ή το ειδικό κλειδί ή τη διεπαφή RF εισάγεται σε μια από τις τμηματοποιήσεις που συνδέονται (αν υπάρχει μόνο μια θα πρέπει να εμπεριέχει την περιοχή με τη συσκευή εισόδου). Παράδειγμα 1 : Αν ο εισαγωγέας Α εισάγεται στην ζώνη 7 και θέλετε να ενεργοποιεί την τμηματοποίηση "κουζίνα" , η ζώνη 7 πρέπει υποχρεωτικά να εισάγεται στην τμηματοποίηση "κουζίνα". Παράδειγμα 2: Εάν ο εισαγωγέας Α έχει εισαχθεί στην ζώνη 7 και θέλετε να ενεργοποιήσει την τμηματοποίηση «κουζίνα ", "καθιστικό" και "λουτρό", είναι απαραίτητο η ζώνη 7 να εισαχθεί σε μία από τις εν λόγω τμηματοποιήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ( ΑΡΚΕΙ Η ΖΩΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΓΙΑΤΙ, ΦΥΣΙΚΑ, Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.