Όταν τηλεφωνώ στον αριθμό της SIM 01942 της συσκευής επικοινωνίας 01942 χτυπάει μάταια.

Η συσκευής επικοινωνίας δεν κλείνει την γραμμή. Επιθεωρήστε την λήψη της συσκευής επικοινωνίας. Σημείωση : Η συσκευή επικοινωνίας 01942, σε αντίθεση με τη συσκευή επικοινωνίας 01941 , δεν διαθέτει ήχους DTMF του μενού φωνητικής καθοδήγησης. Σε κάθε περίπτωση, εάν λάβει μια “φωνητική” κλήση, απαντά στο τηλέφωνο, χωρίς να παράγει κανένα ήχο.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.