Δείχνει τον τρόπο εγγραφής συσκευών στους χόρους.Στη συνέχεια εξηγεί πώς να διαμορφώσετε 2 διαφορετικές κλιματικές ζώνες

Δημοσιεύτηκε στις