Δείχνει πώς να διαμορφώσετε μια κάμερα IP από τον επόπτη της οθόνης αφής. Στη συνέχεια εξηγεί πώς να συσχετίσετε τη διαμορφωμένη κάμερα με μια ζώνη συναγερμού. Τέλος, εξηγείται πώς μπορείτε να εισαγάγετε τον  συναγερμό και της εξακρίβωσης μέσω βίντεο

Δημοσιεύτηκε στις