Τα αποτελέσματα ήταν 178 σε "Οικιακές σειρές View Wireless"